Ieder kind zit wel eens een tijdje niet lekker in z'n vel. Bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding of ziekte, of ogenschijnlijk gewoon 'zomaar'. Over het algemeen breekt de zon na verloop van tijd weer door en is het kind een levenservaring rijker. Soms houden problemen of klachten langer aan en wordt het kind in zijn ontwikkeling belemmerd of ontstaan er steeds nieuwe klachten. Dan kan de integratief therapeut ondersteuning bieden.  

Ondersteuning van kinderen

Integratieve kindertherapie is een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van psychotherapie. De nadruk ligt hierbij niet op de klacht, maar op de kracht van het kind. Wanneer het kind (her)ontdekt waar zijn kracht ligt is hij in staat zelf op zoek te gaan naar de oplossing van het probleem. De integratief therapeut gaat samen met het kind op onderzoek uit: Wat zit hem dwars? Wat zou hij graag anders willen en hoe kan hij daar zelf voor zorgen? Wat heeft hij nodig om (weer) zichzelf te zijn?

Ondersteuning van ouders

Als ouder/opvoeder wordt u bij de therapie betrokken: de therapeut kan u adviseren hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen. Ook kunt u terecht voor informatiebijeenkomsten, workshops of oudercoaching. 

Verwijzing en vergoeding

U kunt direct een afspraak maken met een integratief therapeut. Er zijn géén wachtlijsten en een verwijsbrief is niet nodig. 
Integratieve therapie kan in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden. De begeleiding kan ook vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) worden vergoed, of als aftrekpost 'bijzondere ziektekosten' in de belastingaangifte worden opgevoerd.