De integratief therapeut kan scholen op verschillende manieren ondersteunen:

Ondersteuning van kinderen

Wanneer je als leerkracht, schoolarts of intern begeleider merkt dat een kind langdurig uit balans is geraakt of dreigt te raken, dan kun je de ouders of verzorgers wijzen op integratieve therapie. Deze kortdurende, vraaggerichte en effectieve therapie is erop gericht het kind zijn eigen kracht te laten (her)vinden en om van daaruit zijn problemen de baas te leren zijn. 

Ondersteuning van scholen

Uiteraard is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding van leerlingen, maar daarnaast kunnen wij meedenken over onderwerpen als ouderbetrokkenheid, het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving of interventies op de groepsdynamiek.

Training en informatievoorziening

Tot slot kan de integratief therapeut trainingen, workshops, lezingen en informatiebijeenkomsten verzorgen — zowel voor ouders als voor medewerkers — over onderwerpen als:
  • faalangst
  • communicatie
  • persoonlijke aandacht
  • de ontwikkeling van kinderen
  • cognitieve/sociaal-emotionele competenties
  • hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit
  • omgaan met ziekte of overlijden van (een naaste van) een leerling of leerkracht

Verwijzing en vergoeding

Voor integratieve therapie zijn géén wachtlijsten, en een verwijsbrief is niet nodig. Ouders kunnen de kosten (gedeeltelijk) declareren bij de zorgverzekeraar of vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).