Binnen het Samenwerkingsverband Kindertherapeuten en Jongerentherapeuten Kennemerland e.o. werken integratieve kinder- en jongerentherapeuten samen. Deze samenwerking biedt een aantal voordelen:

  • Snelle doorverwijzing naar een therapeut in de directe omgeving
  • Snelle doorverwijzing en overdracht wanneer een gespecialiseerde therapeut nodig is
  • Door intervisie en kennisdeling houden we op ons vakgebied de zaag scherp 

Onze missie

Wij willen dat ieder kind de ondersteuning en begeleiding krijgt die het nodig heeft. We kijken daarbij niet alleen naar wat er (ogenschijnlijk) met het kind aan de hand is, maar nadrukkelijk ook naar hoe de dynamiek thuis en op school is. Ons streven is dat ouders/opvoeders, leerkrachten en alle andere volwassenen die bij het leven van een kind zijn betrokken, samenwerken om het een stevige basis mee te geven.